Les xarxes socials són un lloc on les empreses petites poden competir amb les més grans en igualtat de condicions. Aquest mitjà no entén de pressupostos alts ni baixos, però sí que entén d’estratègies efectives i objectius acomplerts, i per dur-los a terme és imprescindible dominar el llenguatge propi del canal 2.0 i saber com actuar. Un repte que pot ser una mica complex per a les empreses més petites.

Segueix llegint