Màrqueting online

Màrqueting online

Actualment, una empresa té moltes possibilitats a l’hora de treure suc del seu negoci mitjançant internet. Tot i així, n’hi ha moltes que desconeixen com, quan, on i per què.

Per això, a Patchwork analitzem el teu negoci, en detectem les necessitats, planifiquem, marquem uns objectius i, per tal d’assolir-los, implementem un pla de màrqueting estratègic a mitjà i a llarg termini. Creem una campanya de Màrqueting Online.

Per tal de tirar endavant l’estratègia i per poder donar una proposta de valor, proposem accions treballant els continguts i sincronitzant tots els mitjans:

Web
Blog
Xarxes socials
Posicionament SEM

Posicionament SEO
Interacció i col·laboració amb referents
Anàlisi de les accions

Hi ha encara un important desconeixement de les oportunitats que pot aportar a les pimes la seva digitalització i per tant les capacitats de les campanyes de Màrqueting Online. Nosaltres estudiem precisament quin és el lloc de la teva empresa en el món digital i et mostrem les opcions més adients perquè la teva empresa tingui una presència sòlida i coherent en el món online.