Monthly Archives for novembre, 2013

Les 7 tendències en Social Media Marketing per 2014

Encara que els canvis en l'entorn digital succeeixen fugaçment, ja hi ha els qui apunten a quines seran les tendències en Social Media Marketing (Màrqueitng en xarxes socials) per 2014. La revista Forbes ha estat un dels primers mitjans a destacar què predominarà el proper any en el sector de les xarxes socials i a què haurem d'estar atents per no quedar-nos enrere enfront de la competència.

Segueix llegint

7 aspectes essencials de l’èxit de les pimes en xarxes socials

Les xarxes socials són un lloc on les empreses petites poden competir amb les més grans en igualtat de condicions. Aquest mitjà no entén de pressupostos alts ni baixos, però sí que entén d’estratègies efectives i objectius acomplerts, i per dur-los a terme és imprescindible dominar el llenguatge propi del canal 2.0 i saber com actuar. Un repte que pot ser una mica complex per a les empreses més petites.

Segueix llegint